Badania do opracowania projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wieliczka na lata 2019-2025

  • Uprzejmie informujemy, że samorząd gminy przystąpił do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wieliczka na lata 2019 - 2025.

    Strategia sprecyzuje i zweryfikuje najważniejsze problemy społeczne w gminie, a także określi sposoby ich rozwiązywania.

    To Państwo, jako mieszkańcy, znacie najlepiej słabe i mocne strony gminy, szanse na rozwój i zagrożenia.

    Ponieważ zależy nam, aby Strategia odpowiadała na rzeczywiste wyzwania i potrzeby, zwracamy się z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety.

Ładowanie
Ładowanie...